Arbejdspladsvurderinger er virksomhedens tilsikring af en sund og sikker arbejdsplads

Arbejdslivet er langt, og det skal være sundt for både virksomheden og dens medarbejdere. Arbejdslivet er utrolig vigtig for vores trivsel, og derfor kræver Arbejdstilsynet også, at alle virksomheder hvert 3. år udarbejder en ny arbejdspladsvurdering (APV), og at alle virksomheder 1. gang årligt opdaterer selv samme. Resultaterne af undersøgelsen skal aflægges i rapportform. En APV er virksomhedens skridt mod en sundere og sikrere arbejdsplads med henblik på at nedbringe arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. En APV fra Vicuras giver et indgående kendskab til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsarbejde. Undersøgelsen er systematiseret og kortlægger præcist, hvad der fungerer godt, og hvor der eventuelt er problemer.

Vicuras håndterer alle processer og giver jer efterfølgende et ledelsesværktøj, som kan anvendes til strategisk opfølgning på de områder, hvor virksomheden kan have udfordringer, og hvor der bør fokuseres. Med en APV fra Vicuras tilsikrer i at alle lovkrav overholdes.

En Arbejdspladsvurdering fra Vicuras er en systematisk undersøgelse, som minimum kortlægger:

 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Det ergonomiske arbejdsmiljø
 • Indeklimaet i virksomheden
 • Gennemgang af arbejdsulykker og sikkerhed
 • Virksomhedens sygefravær
 • Virksomhedens generelle helbredsniveau

Spørgsmål og svar om arbejdspladsvurderinger

En arbejdspladsvurdering skal jf. Arbejdstilsynet, indeholde følgende elementer:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.
Det korte svar er, det kan i sagtens gøre. Der er bare den ulempe, at virksomheden i så fald vurderer sig selv. I denne situation er der stor chance for, at virksomheden bliver blind overfor problematikker i arbejdsmiljøet, og det er ofte svært for medarbejderne at give udtryk for sine oplevelser overfor en person fra virksomheden. Vicuras anbefaler derfor alle virksomheder, at de bruger armslængde princippet og outsourcer opgaven, så undersøgelsen og rapporten bliver så valid som overhovedet mulig.
Vicuras anvender to forskellige metoder ved aflæggelse af arbejdspladsvurderinger, herunder

 • En online baseret APV
 • En online baseret APV med personlige interviews

Begge metoder giver et retvisende billede af virksomhedens arbejdsmiljø, men vælger man at tilbyde personlige interviews til sine medarbejdere, opfanges der ofte flere faktorer, som gør at rapporteringen giver mulighed for en bedre efterfølgende strategisk indsats.

Vicuras starter med at udarbejde et tilbud til virksomheden. Tilbuddet indeholder en tydelig beskrivelse af, hvad vores arbejde indeholder. Når tilbuddet accepteres aftales forløb og specifikt indhold med jer. Undersøgelsen er typisk gennemført indenfor 4-5 uger, og den færdige rapport vil være jer i hænde senest 8-9 uger efter at i har accepteret tilbuddet.
Prisen afhænger af flere faktorer. Vicuras udarbejder et konkret tilbud, så i nøjagtigt kender omkostningen for virksomheden. Priserne er altid yderst konkurrencedygtige. Virksomhedens omkostninger kan trækkes fra som driftsudgifter.

Skal Vicuras udføre APV’erne på din arbejdsplads?

Så skriv en mail til os på info@vicuras.dk eller ring til os på 35 128 126

Kontakt os