Det koster en massageordning

Priser fra 95 kroner månedligt pr. medarbejder

Dette ved anvendelse af en bruttolønsordning og køb af 8 antal massageklip

En massageordning fra Vicuras kan finansieres på tre forskellige måder:

Bruttolønsordning
Med en bruttolønsordning betaler medarbejderen selv sine behandlinger over sin bruttoløn. Medarbejderen ’sparer’ dermed sin skatteprocent, idet betalingen sker inden skatten beregnes. Bruttolønsordningen er den mest anvendte.

Delt finansiering
Med delt finansiering bestemmer virksomheden selv, hvordan beløbet pr. medarbejder og behandling skal fordeles mellem virksomheden og medarbejderne.

100% personalegode
Som 100% personalegode er massageordningen indregnet i driftsregnskabet, hvilket er fradragsberettiget for virksomheden.

Så nemt er det for virksomheden

Det er nemt at etablere en massageordning på arbejdspladsen, og Vicuras håndterer alle administrative processer:

1

Der afholdes et indledende møde, hvor vi taler om jeres behov samt ønsker om finansiering.

2

Der indgås en samarbejdsaftale imellem virksomheden og Vicuras omkring massageordningen.

3

Der aftales nærmere omkring introduktion af ordningen, behandlingsdage og behandlingsrum.

4

Virksomhedens medarbejdere præsenteres for massageordningen. Der evalueres løbende når ordningen er trådt i kraft.