Forebyg skader med ergonomiske gennemgange til medarbejderne

Med ergonomiske gennemgange er Vicuras også tilstede udenfor virksomhedens behandlingsrum. Her har Vicuras fokus på samspillet mellem den enkelte medarbejder og det ergonomiske arbejdsmiljø. Selvom man er fysisk aktiv i sin fritid, kan stillesiddende arbejde være uhensigtsmæssigt for både kroppen og hovedet. Vi er skabt til fysisk aktivitet og bevægelse, og for meget inaktivitet og ukorrekte arbejdsstillinger kan derfor resultere i sygefravær. Formålet med ergonomiske gennemgange på arbejdspladsen er, at forebygge skader i muskler, sener og led. Vicuras har fokus på den enkeltes behov og træner medarbejderne til at få en bedre ergonomisk hverdag. Vores ergoterapeuter undersøger medarbejderens arbejdsstation og igennem fælles tilrettelæggelse, aktivitet og læring bliver medarbejderen tilpasset sine fysiske og kognitive funktioner til bedre at kunne indgå i et godt arbejdsmiljø.

… Sådan fungerer ergonomisk vejledning fra Vicuras:

Ergonomisk vejledning tager udgangspunkt i det forebyggende element. Ergoterapeuten fra Vicuras kommer ud på arbejdspladsen, hvor der gives individuel ergonomisk gennemgang og vejledning til medarbejderen. En ergonomisk gennemgang har typisk en varighed af 20 minutter og omfatter:

  • Korrekt og hensigtsmæssig indstilling af arbejdsstation, stol, skærm samt tastatur og mus.
  • Individuel vejledning om gode arbejdstillinger, rutiner og variationer til en mere alsidig arbejdsdag med bevægelse som let kan udføres i løbet af arbejdsdagen. 

Efter besøget modtager virksomheden en udførlig rapport som beskriver, hvilke problematikker der er hos den enkelte medarbejder samt hvad ergoterapeuten har udført under besøget. Rapporten giver ligeledes konkrete anbefalinger til eventuelle forbedringer af arbejdsmiljøet for den enkelte medarbejder.

Formålet med ergonomiske gennemgange er at forebygge smerter og slid i kroppen samt at øge fokus på de små ting den enkelte selv kan gøre for at forebygge de typiske arbejdsgener. Såfremt I som virksomhed oplever, at en medarbejder at et akut problem eller en skade der bør tages højde for, så sender Vicuras ligeledes også vores ergoterapeut ud for at finde en optimal løsning så arbejdet kan fortsættes bedst muligt.

Vil du høre om mulighederne for ergonomiske gennemgange på din arbejdsplads?

Kontakt os og hør mere om mulighederne for ergonomiske gennemgange af medarbejdernes arbejdsstationer.

Kontakt os og hør mere