Ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har netop udgivet den gennemgående rapport, “Arbejdsmiljø og helbred 2016”, som er baseret på et spørgeskema sendt til mere end 50.000 personer i hele Danmark. Spørgeskemaet har haft en svarprocent på over 50 %, og med hensyntagen til de forskellige befolkningsgrupper er undersøgelsen repræsentativ i afdækningen af den almene befolkning.

Spørgeskemaundersøgelsen fra NFA fungerer som et solidt fundament for viden og evidens om arbejdsmiljøet og helbredet i Danmark.

Nedenfor følger et kort uddrag af rapporten med nogle få af mange spændende resultater.

 

Det psykiske og fysiske arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø omfatter faktorer, der kan påvirke arbejdsmiljøet både positivt og negativt. Det kan være forholdet til fx chefen, kollegaer eller kunder, samt eksempelvis forholdet mellem indsats og belønning. Overordnet set bliver der scoret højt ved det psykiske arbejdsmiljø. Der opleves både en høj grad af engagement og mening i arbejdet, høj kollegial støtte og samarbejde, samt en høj grad af retfærdighed og rummelighed.

Det fysiske arbejdsmiljø omfatter alle de bevægelser, aktiviteter og kropspositioner, som medarbejderen udfører i arbejdstiden. Rapporten viser at en stor del går eller står op en stor del af arbejdstiden. Det er vigtigt at huske at stå op i løbet af sin arbejdsdag, da ens basalstofskifte vil øges og du opleve at du får styrket din ryg.

Her ses der en stigning i arbejde med løft, skub eller træk af byrder. Rapporten viser også en stigning i belastende arbejdsstillinger i forhold til de to andre år. Belastning ved tunge løft og skub kan være årsag til skader på kroppens led, muskler, sener, kredsløb og nerver. Rygskader ses hyppigt her. Med en massageordning fra Vicuras kan du forebygge og afhjælpe skader og gener hos medarbejderne. Samtidig bidrager en massageordning væsentligt til virksomhedens samlede trivsel.

Læs mere om vores massageordning her:

 

Massageordning fra Vicuras afhæjlper medarbejderes ømhed

Arbejdsulykker og sikkerhed

Arbejdspladsens prioritering af arbejdsmiljøet scorer middelhøjt. Det gør medarbejdernes egen indsats for at forbedre dette også. Antallet af arbejdsulykker er steget meget lidt og sikkerheden på arbejdspladsen scorer middelhøjt. Der er altså overordnet set, et stærkt og godt fokus på arbejdsmiljøet i Danmark, dog kan der altid være plads til forbedringer.

Med en arbejdspladsvurdering (APV) fra Vicuras har i jeres garanti for en sund og sikker arbejdsplads. Her er der fokus på at nedbringe arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser, samt at give et indgående kendskab til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsarbejde. Arbejdstilsynet stiller krav om at alle virksomheder minimum hvert 3. år udarbejder en APV, og at alle virksomheder 1 gang årligt opdaterer den handleplan de har udarbejdet i forbindelse med APV’en.

Læs mere om en APV fra Vicuras her:

 

Helbred og arbejdsevne 

Flere danskere oplever fysiske smerter i bevægeapparatet, samt at være generet af dette i arbejdstiden. Positivt set, er der et lavere niveau af stress end tidligere.

Medarbejdere der har fået tilbudt sundhedsfremmetilbud inden for det sidste år, varierer en del. De sundhedsfremmende tilbud, der oftest bliver tilbudt til medarbejderne er motionsfaciliteter og behandlingsordninger.

Behandlingsordninger er blevet et attraktivt gode på mange arbejdspladser. Dels fordi det har en forebyggende effekt og gavner virksomhedens produktivitet, men også fordi det øger attraktiviteten af virksomhedsprofilen.

Fysiske smerter i bevægeapparatet kan skyldes uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og stillesiddende arbejde. Vi er skabt til fysisk aktivitet og bevægelse og for meget inaktivitet kan derfor resultere i uønskede gener og sygefravær. Med ergonomiske gennemgange fra Vicuras er der fokus på at opnå bedre arbejdsstillinger og at bryde dårlige arbejdsvaner, som heraf kan forebygge og afhjælpe smerter og gener.

Læs mere om ergonomiske gennemgange fra Vicuras her:

Glade medarbedjere med ergonomi hjælp fra Vicuras

Vicuras ydelser

Vil du høre mere om Vicuras forskellige behandlingsordninger og sundhedsfremmende aktiviteter?

Vi har nu også en fleksibel trivselspakke til mindre virksomheder. Vicuras Select består af fire sundhedsfremmende ydelser, som din virksomhed kan sammensætte efter behov. Det skal nemlig være muligt for alle størrelser af virksomheder at styrke arbejdsmiljøet og medarbejdertrivslen.

 

 

Læs hele rapporten her fra NFA her:

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2017/~/media/Projekter/AH2016/Fakta-om-Arbejdsmiljoe-og-Helbred-2016.pdf