Fleksibelt. Ingen administration. Øget medarbejdertrivsel.

Vicuras Select er en fleksibel sundhedsordning, som giver virksomheden mulighed for at sammensætte de sundhedsydelser, som i ønsker at prioritere til medarbejderne. Ydelserne leveres på jeres arbejdsplads, og er ikke forbundet med nogen form for administration fra virksomhedens side. Alle ydelser leveres til en fast månedlig abonnementspris pr. medarbejder, og uanset hvordan ydelserne sammensættes, så vil i som virksomhed opleve et forbedret arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel.

Uanset hvordan du sammensætter din sundhedsordning, så er Vicuras Select med fokus på at forebygge kropslige gener
samt at øge medarbejdertrivslen.

  • Forebyggelse af kropslige gener og skader
  • Et sundere arbejdsmiljø
  • Reducering af sygefravær
  • Øget motivation og produktivitet
  • Attraktiv virksomhedsprofil
  • Et minimum af administration

Sammensæt din fleksible sundhedsordning med følgende sundhedsydelser

Massagebehandlinger

10
  • Årlige massagebehandlinger á 30 minutters varighed. Massagebehandlingerne forebygger og afhjælper skader.

Ergonomisk gennemgang

1
  • Årlig ergonomisk gennemgang af medarbejderens arbejdsstation samt rapportering til virksomheden omkring det fysiske arbejdsmiljø.

Sundhedsprofil

1
  • Årlig sundhedsprofil som kortlægger medarbejderens sundhedstilstand. Sundhedsprofilen indeholder målinger, tests, personlig samtale om vaner og kost.

Arbejdspladsvurdering

1
  • Gennemgang hvert 3. år. En APV er et lovkrav for alle typer virksomheder, og er en systematiseret undersøgelse af virksomheden arbejdsmiljø.

Vil du høre mere om Vicuras Select?

Kontakt os og hør mere