Oplever i mange sygedage på arbejdspladsen?

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv. Når virksomheden øger sit fokus på sundhedsfremmende initiativer på arbejdspladsen, er der et stort udbytte for medarbejdere og organisationen som hele. En sundhedsordning fra Vicuras er forbundet med en lang række fordele. Herunder sundere medarbejdere, øget motivation, reduceret sygefravær blandt medarbejderne, forebygning af stress og en generel bedre trivsel på arbejdspladsen. Derudover opnår man som arbejdsplads en mere attraktiv virksomhedsprofil, når den vælger at arbejde aktivt med at forbedre arbejdsmiljøet igennem en sundhedsordning.

Forebyggelse og medarbejderpleje der er til at mærke for virksomheden

Internationale og danske studier viser, at virksomheder der målrettet har investeret i sundhedsfremme og stressforebyggelse har opnået et Return On Investment på op til 12 gange igen. Dette er baseret på bl.a. fald i sygefravær, øget produktivitet, kvalitet og arbejdsmoral m.v. En strategisk indsats overfor sundheden på arbejdspladsen viser desuden også, at medarbejdere der vurderer deres arbejdsmiljø som sundt, er mere tilfredse med deres job og mere engagerede, de har et lavere sygefravær, og er mindre tilskyndende til at skifte job.

Virksomheder der vælger sundhedsfremmende ydelser fra Vicuras vil opleve en sund og langsigtet investering der kan mærkes for virksomheden som hele. Vicuras tilrettelægger og gennemfører brugerundersøgelser blandt alle kunder. Derved er det muligt for virksomheden at se den effekt Vicuras’ ydelser har på medarbejderne, og dermed bliver der tale om et strategisk sundhedstiltag der kan måles og inddrages i virksomhedens personalestrategi og fortsatte udvikling.

Case: Massageordning hos Udlændingestyrelsen

 • 98,8 % føler, at arbejdspladsen udviser større medarbejderansvar og omsorg med en forebyggende massageordning
 • 82,6 % har forebygget og/eller lindret en kropslige skade
 • 77,8 % mærker generelt, at deres fysiske og psykiske tilstand er forbedret som følge af massageordningen
Læs vores virksomhedscases her

Arbejdsskader på danske arbejdspladser

I Danmark har godt og vel 1 million danskere ondt i ryggen. Lændesmerter og forskellige muskel- og skeletsmerter samt migræne er de mest udbredte fysiske sygdomme. Hvad enten der er tale om stilsiddende arbejde på kontorskolen eller hårdt fysisk arbejde, så er der tale om ukomfortable positioner der belaster kroppen. Stilsiddende arbejde er et stadigt stigende problem, da den fysiske inaktivitet belaster kroppen med store konsekvenser for medarbejderen og dermed arbejdspladsen. Et sundere arbejdsmiljø bør derfor være en øget indsats på alle arbejdspladser.

Nakkesmerter, slidgigt, migræne og ikke mindst rygsmerter er blevet en folkelidelse. Hvert år resulterer alene lændesmerter i, at erhvervsaktive personer har 20 % flere sygedage fra jobbet. Dette koster årligt 4.840 mio. kr. på grund af tabt produktion, hvorfor en sundhedsordning er en stor fordel for alle arbejdspladser.

Medarbejderens udbytte ved en sundhedsordning

 • Sundere helbred
 • Forebyggelse af smerter
 • Lavere blodtryk
 • Bedre immunforsvar
 • Forebyggelse af længerevarende sygdomme
 • Mindre stress
 • Øget motivation
 • Optimering af krop og sjæl
sundhedsordning arbejde sundt arbejdsmiljø
sundhedsordning arbejde sundt arbejdsmiljø

Virksomhedens udbytte ved en sundhedsordning

 • Et sundt og optimalt arbejdsmiljø
 • Øget produktivitet
 • Reducering af sygefravær
 • Forebyggelse af stress
 • Fradragsberettiget personalegode
 • Attraktiv virksomhedsprofil
 • Minimum administration
 • Eget behandlingsrum

Vil du optimere indsatsen på din arbejdsplads?

Læs mere om sundhedsfremmende ydelser, og det store udbytte din arbejdsplads kan opnå med en sundhedsordning fra Vicuras.

Klik her!