Trivselsmåling giver indsigt om kritiske forhold på arbejdspladsen

En trivselsmåling er et nemt og effektivt redskab til at kortlægge risikoområder og indhente værdifuld viden om medarbejdernes trivsel og engagement

Arbejdspladsen skal være et fysisk og psykisk trygt sted at være

Med en trivselsmåling kan I nemt og hurtigt kortlægge den aktuelle trivsel på jeres arbejdsplads og identificere eventuelle risikoområder. Medarbejderne stilles en række spørgsmål, som har til hensigt at afklare, hvordan den enkelte medarbejder trives, både fagligt, psykisk og socialt. Spørgerammen udarbejdes i fællesskab med Vicuras, således at den passer til netop jeres virksomheds behov.

En trivselsmåling er en temperatursmåling på medarbejdernes trivsel og engagement, og er et godt udgangspunkt for en proces, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab skaber en arbejdsplads, hvor det er motiverende og trygt at arbejde. Trivselsmåling giver nemlig ikke kun vigtig indsigt og viden, den danner også grundlag for en fælles handlingsplan og hjælper med at prioritere relevante sundhedsfremmende indsatser.

En trivselsmåling kan med fordel gennemføres i samspil med virksomhedens APV – arbejdspladsvurdering, som kortlægger alle virksomhedens arbejdsmiljøforhold og identificerer områder med behov for en øget indsats.

Så nemt er det at gennemføre en trivselsmåling

Indledende møde

Der afholdes et indledende møde, hvor vi afdækker formål, behov og eventuelle risikoområder.

Godkendelse

Endelig godkendelse af spørgerammen.

Dataindsamling

Digital indsamling af data i virksomheden, hvilket typisk tager 3-4 uger.

Rapport og handlingsplan

Virksomheden modtager rapport og handlingsplan inden for 2 uger.

Bliv kontaktet
Vil du høre mere?
Send en mail