Kontakt os, så vi sammen kan opfylde lige netop jeres behov

Du er altid velkommen til at kontakte os via mail
kontakt@vicuras.dk eller på telefon 70 60 24 00

Vores telefontider: Mandag-fredag mellem 8.00 – 11.30 og 12:00 – 15:00

Med en ordning hos Vicuras øger I medarbejdernes sundhed, trivsel og engagement.

Vi holder medarbejderne sunde, glade og engagerede på alle typer virksomheder i Danmark. Det styrker virksomhedernes produktivitet. Sundere medarbejdere giver sundere virksomheder. Både fysisk, mentalt og økonomisk.

Bevar produktiviteten i virksomheden

Kontakt form

Om arbejdsmiljøuddannelsen

Alle nyvalgte medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal jf. Arbejdsmiljøloven gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse indenfor tre måneder.

Hos Vicuras udbyder vi den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Uddannelsen gennemføres på 22 timer fordelt på tre kursusdage, som afholdes i vores egne lokaler i København eller i Aarhus.

Arbejdsmiljøuddannelsen er bygget op omkring de til enhver tid gældende regler i arbejdsmiljøloven og klæder deltagerne på til deres kommende rolle som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder. Deltagerne får den nødvendige viden om arbejdsmiljø og metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver i virksomheden, og sikrer samtidig at arbejdsmiljøarbejdet sker på systematisk vis.

Arbejdsmiljøuddannelsen henvender sig til alle jobtitler indenfor både det private og det offentlige som:

  • er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant
  • er leder og medlem af arbejdsmiljøorganisationen (arbejdsmiljøleder)
  • har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen (§9) før den 1. april 1991 og er nyvalgt i AMO

Vores kurser hos Vicuras

Når I uddanner jer på et kursus hos Vicuras, får I vigtige indsigter, som hjælper jer og jeres kolleger til en bedre arbejdsdag og et sundere arbejdsmiljø. Og lige så vigtigt får I værktøjerne til at formidle jeres viden og forankre den hos jeres kolleger. Så I alle oplever bedre fysisk og mental sundhed på arbejdet.