Supplerende uddannelse

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og arbejdsmiljøleder i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har du ret til supplerende uddannelse i arbejdsmiljø.

Det første år du er valgt, har du ret til det, der svarer til to dages uddannelse, mens du de efterfølgende år skal tilbydes halvanden dags supplerende uddannelse.

Meningen med den supplerende uddannelse er, at den skal give dig viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i din virksomhed.

Viden & kompetencer

Meningen med den supplerende uddannelse er, at den skal give dig viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i din virksomhed.

Hjemmearbejdspladsen;
Ergonomi, sundhedsmiljø, regler og vejledning til indretning af hjemmearbejdspladsen

Få gode råd til hvordan du bedst muligt indretter dig på hjemmearbejdspladsen i forhold til ergonomi, sundhedsmiljø, samt relevant arbejdsmiljølovgivning på området. Der gives gode råd i forhold til hvorledes arbejdet bedst muligt kan udføres med afsæt, i det udstyr der er til rådighed på hjemmearbejdspladsen.

Kursus kan afholdes i København eller Aarhus (varighed 1,5 dag)
Kontakt Vicuras for aftale om dato.

Ergonomi
indenfor lager og produktion, sundhedsmiljø og forebyggelse af fysisk nedslidning.

Få indsigt i hvorledes du ved hjælp af ergonomisk indsigt og relevant arbejdsteknik samt evt. brug af hjælpemidler og introduktion til småøvelse kan forebygge nedslidning indenfor en udvalgt branche.

Kursus kan afholdes i København eller Aarhus (varighed 2 dage)
Kontakt Vicuras for aftale om dato.

Ergonomi
indenfor kontor med fokus på stillesiddende skærmarbejde.

Denne supplerende arbejdsmiljøuddannelse giver gode fif til opmærksomhedspunkter i forhold til ergonomisk vejledning og vigtigheden i, at skabe variationen i løbet af arbejdsdagen.

Kursus kan afholdes i København eller Aarhus (varighed 2 dage)
Kontakt Vicuras for aftale om dato.

APV-processen og systematisk forebyggelse.

På denne supplerende uddannelsesdag får du genopfrisket rammer og regler for APV-processen og inspiration til udarbejdelse af en handlingsplan.

Kursus kan afholdes i København eller Aarhus (varighed 2 dage)
Kontakt Vicuras for aftale om dato.

Planlagte kursusdage: 2/5 + 3/5 2024 – lokationen afgøres af deltagerantallet

Mental sundhed og trivsel i det hybride arbejdsliv.

Få redskaber til og indsigt i hvordan sikrer vi det sociale fællesskab, når arbejdspladsen bliver stedet, hvor medarbejderne mødes tilfældigt? Hvordan understøttes den mentale sundhed, når der arbejdes hjemmefra ved spisebordet uden faste rammer, og balancen mellem arbejdsliv og fritid bliver grænseløs?

Kursus kan afholdes i København eller Aarhus (varighed 1,5 dag)
Kontakt Vicuras for aftale om dato.

Planlagte kursusdage: 23/5 + 24/5 2024 – lokationen afgøres af deltagerantallet

*Det vil også være muligt at kontakte Vicuras og lave virksomhedsrettet og branchespecifikke kurser.

Tilmeld Jer de
supplerende kurser her

Pris:

1-dags kurser: 1.895 kr. ex moms
1,5-dags kurser: 2.500 kr. ex moms
2-dages kurser: 5.500 kr. ex moms

Tilmelding:

Supplerende kurser
Formål
Vælg kursus
Udfyld felterne