Arbejdsmiljøuddannelsen

Det lovpligtige 3-dages kursus for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Om uddannelsen

Alle nyvalgte medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal jf. Arbejdsmiljøloven gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse indenfor tre måneder.

Hos Vicuras udbyder vi den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Uddannelsen gennemføres på 22 timer fordelt på tre kursusdage, som afholdes i vores egne lokaler i København eller i Aarhus.

Arbejdsmiljøuddannelsen er bygget op omkring de til enhver tid gældende regler i arbejdsmiljøloven og klæder deltagerne på til deres kommende rolle som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder. Deltagerne får den nødvendige viden om arbejdsmiljø og metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver i virksomheden, og sikrer samtidig at arbejdsmiljøarbejdet sker på systematisk vis.

Uddannelsen henvender sig til

Arbejdsmiljøuddannelsen tilbydes til alle jobtitler indenfor både det private og det offentlige og henvender sig til dig, der:

• er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant
• er leder og medlem af arbejdsmiljøorganisationen (arbejdsmiljøleder)
• har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen (§9) før den 1. april 1991 og er nyvalgt i AMO

Uddannelsen indeholder

Uddannelsen er berammet til 22 timer fordelt på tre kursusdage. Deltagerne skal udarbejde en praktisk orienteret opgave på kursusdag to, som præsenteres for alle deltagerne på kursusdag tre. Der er mødepligt.

Indhold:
• Samarbejde og konflikthåndtering i AMO
• AMOs funktion og opgaver
• Samarbejdet med arbejdstilsynet, arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljørådet m.fl.
• Redskaber og metoder til identificering og opfølgning på arbejdsmiljøproblemer
• Planlægning og gennemførelse af forebyggende arbejdsmiljøarbejde
• AMOs opgaver i forhold til at forebygge arbejdsulykker og arbejdsrelateret sygdom
• APV (arbejdspladsvurdering), trivselsundersøgelse og inddragelse af sygefravær

Undervisningsformen er meget varierende og veksler mellem oplæg, gruppearbejde og diskussioner i plenum. Kurset tilbydes både i København og i Aarhus i Vicuras’ egne lokaler.

Pris 3-dages kursus:
4.450 kr. inkl. forplejning og materialer.

Aktuelle kursusdatoer i 2022:
København, den 16.+17.+23. august
Aarhus, den 6.+7.+13. september
København, den 4.+5.+11. oktober
Odense, den 8.+9.+15. november
København, den 6.+7.+13. december

Tilmelding eller uddybende spørgsmål: 
For tilmelding eller uddybende spørgsmål send en mail til kursus@vicuras.dk.

Supplerende uddannelse

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og arbejdsmiljøleder i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har du ret til supplerende uddannelse i arbejdsmiljø.

Det første år du er valgt, har du ret til det, der svarer til to dages uddannelse, mens du de efterfølgende år skal tilbydes halvanden dags supplerende uddannelse.

Meningen med den supplerende uddannelse er, at den skal give dig viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i din virksomhed.

Hvilken supplerende uddannelse skal man vælge?
Når man vælger en supplerende arbejdsmiljøuddannelse, kan det være en god idé at tage udgangspunkt i de arbejdsmiljøproblemer, som er typiske for netop din virksomhed. Hvis for eksempel psykisk arbejdsmiljø er en udfordring i din virksomhed, så er det måske indenfor det område, du skal finde din supplerende uddannelse. Kontakt os for at høre mere om dine valgmuligheder indenfor supplerende uddannelse.

Bliv kontaktet
Vil du høre mere?
Send en mail