Arbejdsmiljøuddannelsen

Det lovpligtige 3-dages kursus for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Om uddannelsen

Alle nyvalgte medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal jf. Arbejdsmiljøloven gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse indenfor tre måneder.

Hos Vicuras udbyder vi den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Uddannelsen gennemføres på 22 timer fordelt på tre kursusdage, som afholdes i vores egne lokaler i København eller i Aarhus.

Arbejdsmiljøuddannelsen er bygget op omkring de til enhver tid gældende regler i arbejdsmiljøloven og klæder deltagerne på til deres kommende rolle som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder. Deltagerne får den nødvendige viden om arbejdsmiljø og metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver i virksomheden, og sikrer samtidig at arbejdsmiljøarbejdet sker på systematisk vis.

Uddannelsen henvender sig til alle jobtitler indenfor både det private og det offentlige som:

  • er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant
  • er leder og medlem af arbejdsmiljøorganisationen (arbejdsmiljøleder)
  • har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen (§9) før den 1. april 1991 og er nyvalgt i AMO

Arbejdsmiljøuddannelsen indeholder

Uddannelsen er berammet til 22 timer fordelt på tre kursusdage. Deltagerne skal udarbejde en praktisk orienteret opgave på kursusdag to, som præsenteres for alle deltagerne på kursusdag tre. Der er mødepligt.

Kursusindhold

  • Samarbejde og konflikthåndtering i AMO
  • AMOs funktion og opgaver
  • Samarbejdet med arbejdstilsynet, arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljørådet m.fl.
  • Redskaber og metoder til identificering og opfølgning på arbejdsmiljøproblemer
  • Planlægning og gennemførelse af forebyggende arbejdsmiljøarbejde
  • AMOs opgaver i forhold til at forebygge arbejdsulykker og arbejdsrelateret sygdom
  • APV (arbejdspladsvurdering), trivselsundersøgelse og inddragelse af sygefravær

Undervisningsformen er meget varierende og veksler mellem oplæg, gruppearbejde og diskussioner i plenum. Kurset tilbydes både i København og i Aarhus i Vicuras’ egne lokaler.

Aktuelle kursusdatoer i 2023 og 2024

København: den 28. + 29. november + 5. december 2023
København: den 12. + 13. + 19. marts 2024
Aarhus: den 16. + 17. + 23. april 2024
København: den 28. + 29. maj + 4. juni 2024
København: den 17. + 18. + 24. september 2024
Aarhus: den 22. + 23. + 29. oktober 2024
København: den 26. + 27. november + 3. december

Pris 3-dages kursus:

Prisen er 4.450 kr. inkl. forplejning og materialer.

Tilmelding

Tilmeld dig allerede idag …

Arbejdsmiljøuddannelsen NY
Vælg af tid og sted

Supplerende uddannelse

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og arbejdsmiljøleder i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har du ret til supplerende uddannelse i arbejdsmiljø.

Det første år du er valgt, har du ret til det, der svarer til to dages uddannelse, mens du de efterfølgende år skal tilbydes halvanden dags supplerende uddannelse.

Meningen med den supplerende uddannelse er, at den skal give dig viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i din virksomhed.

Hvilken supplerende uddannelse skal man vælge?

Når man vælger en supplerende arbejdsmiljøuddannelse, kan det være en god idé at tage udgangspunkt i de arbejdsmiljøproblemer, som er typiske for netop din virksomhed.
Hvis for eksempel psykisk arbejdsmiljø er en udfordring i din virksomhed, så er det måske indenfor det område, du skal finde din supplerende uddannelse.

Planlagte kurser:

Mental sundhed og trivsel i det hybride arbejdslivKursus afholdes i Kbh eller Aarhus den 29.-30. november 2023 (varighed 1½ dag
Hjemmearbejdspladsen; ergonomi, sundhedsmiljø, regler og vejledning til indretning af hjemmearbejdspladsen.
Kursus afholdes i Kbh eller Aarhus den 30/1 +31/1 2024 (varighed 1½ dag)
 
Ergonomi indenfor lager og produktion, sundhedsmiljø og forebyggelse af fysisk nedslidning
Kursus afholdes i Kbh eller Aarhus den 28/2 + 29/2 2024 (varighed 2 dage)
 
Ergonomi indenfor kontor med fokus på stillesiddende skærmarbejde
Kursus afholdes i Kbh eller Aarhus den 3/ 4 + 4/ 4 2024 (varighed 1 ½ dage)
 
APV-processen og systematisk forebyggelse
Kursus afholdes i Kbh eller Aarhus den 2/5 + 3/5 2024 (varighed 2 dage)
Mental sundhed og trivsel i det hybride arbejdsliv 
Kursus afholdes i Kbh eller Aarhus den 23/5 + 24/5 (varighed 1 ½ dage)

Lokationen afgøres af deltagerantallet. Der er også mulighed for at kontakte Vicuras og lave virksomhedsrettet og branchespecifikke kurser.