Arbejdspladsvurdering (APV) – få styr på arbejdsmiljøet

En APV er en lovpligtig rapport, der minimum hvert 3. år skal udfyldes af virksomheden. APV’en har til hensigt at identificere udfordringer i det eksisterende arbejdsmiljø for at kunne udbedre disse. Hos Vicuras har vi mange års erfaring og speciale i at udarbejde arbejdspladsvurderinger for virksomheder, som efterfølgende kan bruge vores indsigter til at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø.

En arbejdspladsvurdering skal sikre sundhed og trivsel på arbejdspladsen

En arbejdspladsvurdering (APV) er en afgørende vurdering, der skal foretages på danske arbejdspladser for at sikre sundhed og trivsel blandt medarbejdere og det generelle arbejdsmiljø. Jævnfør Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljølovginingen er det lovpligtigt, at enhver arbejdsplads får udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering.

Hos Vicuras har vi mange års ekspertise og erfaring i at udarbejde arbejdspladsvurderinger for en lang række danske virksomheder. Arbejdspladsvurderingen foregår ved, at vores konsulent kommer ud på jeres arbejdsplads og laver en evaluering af jeres fysiske arbejdsrammer samt en spørgeskemaundersøgelse over medarbejdernes psykiske velvære og trivsel.

Arbejdspladsvurderingen udmunder sig i en rapport, der kortlægger jeres arbejdsmiljø på en række mentale og fysiske parametre, der giver jer dyb indsigt i jeres sundheds- og sikkerhedsforhold, hvilket er vigtigt for at kunne fremme medarbejdertrivsel og sikre forebyggelse af arbejdsrelaterede skader.

APV’en omfatter en omfattende evaluering af alle relevante arbejdsmiljøforhold og inkluderer en handlingsplan med klart definerede ansvarsområder. Dette sikrer, at virksomheder hurtigt og effektivt kan iværksætte tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet, især i de områder, hvor der er mest brug for det.

Vores ekspertise dækker en bred vifte af brancher, fra serviceindustrien til fremstillingssektoren. Vi tilbyder også specifikke tjenester såsom kemisk arbejdspladsvurdering og risikovurderinger for arbejdspladser, der involverer håndtering af farlige kemiske stoffer.

Få et uforpligtende tilbud på en arbejdspladsvurdering

Indtast dine oplysninger – så sender vi dig et uforpligtende tilbud på en APV.

Hvad indeholder en arbejdspladsvurdering?

Dansk lovgivning siger, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en arbejdspladsvurdering minimum hvert 3. år, og altid når der sker væsentlige ændringer i på arbejdspladsen, eller hvordan arbejdet udføres.

Èn gang om året skal I opdatere handlingsplanen, som hører til arbejdspladsvurderingen.

Arbejdstilsynet har udstukket en række krav til indholdet i en arbejdspladsvurdering. Disse krav opfylder Vicuras naturligvis:

  • Identifikation og kortlægning af arbejdspladsens samlede arbejdsmiljø: Dette trin involverer en grundig gennemgang af alle aspekter af arbejdsmiljøet. Det omfatter fysiske forhold som belysning, ergonomi, og støjniveauer, såvel som psykosociale faktorer som arbejdspres, kommunikation og arbejdskultur. Målet er at få et helhedsbillede af arbejdspladsen, som inkluderer både synlige og mindre åbenlyse elementer, der kan påvirke medarbejdernes velbefindende og produktivitet.
  • Beskrivelse og vurdering af arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer: Efter identifikationen af de forskellige faktorer i arbejdsmiljøet, skal disse vurderes for at identificere eventuelle problemer. Dette indebærer en analyse af, hvordan specifikke forhold påvirker medarbejdernes sundhed og sikkerhed. For eksempel kan langvarig eksponering for høj støj forårsage høreskader, eller dårlig ergonomi kan medføre muskel- og skeletbesvær.
  • Inddragelse af arbejdspladsens sygefravær: Sygefraværsstatistikker kan give værdifulde indsigter i arbejdsmiljøets tilstand. En høj frekvens af sygefravær kan indikere problemer i arbejdsmiljøet, såsom højt stressniveau eller usikre arbejdsforhold. Ved at analysere årsagerne til sygefravær kan man identificere og adressere underliggende arbejdsmiljøproblemer.
  • Prioritering af løsninger på arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan: Når problemerne er identificeret og vurderet, er næste skridt at tage hånd om dem dem og udvikle en handlingsplan. Denne plan skal indeholde specifikke, målbare, og realistiske initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet. Det kan inkludere både kortsigtede løsninger og langsigtet strategier, som for eksempel ændringer i arbejdsprocesser, investering i nyt udstyr, eller implementering af stresshåndteringsprogrammer.
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen: En handlingsplan er kun effektiv, hvis den følges op på regelmæssigt. Der bør etableres klare retningslinjer for, hvordan og hvornår handlingsplanen skal revideres. Dette inkluderer regelmæssig evaluering af, om de implementerede løsninger har den ønskede effekt, og om der er opstået nye udfordringer. Opfølgningen skal også omfatte en løbende dialog med medarbejderne for at sikre, at planen forbliver relevant og problemløsende.

”Vi benyttede os af Vicuras' arbejdspladsvurdering og fik nogle rigtig gode indsigter i, hvordan vi kunne forbedre vores arbejdsmiljø. Vurderingen resulterede blandt andet i, at vi fik indrettet et skønt massagerum, hvor vi tilbyder massage til vores medarbejdere, hvilket Vicuras også står for. Vi er rigtig glade for samarbejdet med Vicuras, som både er en fleksibel og professionel samarbejdspartner.”

Jette Skeem, HR Direktør

Så nemt er det at komme i gang med en arbejdspladsvurdering (APV)

Ikon der viser tre mennesker som har en samtale.
Indledende møde

Her aftaler vi, hvornår og hvordan arbejdspladsvurderingen skal indrettes og udføres på jeres arbejdsplads. Her tager vi også højde for særlige ønsker og behov.

Ikon der viser nogle tandhjul.
Proces for APV

Vi indleder arbejdet med at udarbejde APV’en ude hos jer, hvor vi undersøger de fysiske arbejdsrammer og indsamler medarbejderbesvarelser med henblik på trivselsmåling. Processen varer typisk 4-5 uger.

Ikon der viser en tommel op.
Godkendelse af proces

Efter undersøgelser og trivelsmålinger, forhører vi os hos jer, om hvorvidt I føler at processen har forløbet tilfredstillende, og om der måtte være særlige forbehold og mangler, som I ikke mener, at vi har medtaget tilstrækkeligt. Ud fra dette godkendes den foreløbige proces.

Ikon der viser en rapport.
Rapport

Når arbejdspladsvurderingen er foretaget, og I har godkendt forløbet, fremsendes en fyldestgørende rapport og en pratisk handlingsplan til, hvordan I kan forbedre jeres arbejdsplads på flere fysiske og psykiske parametre. Denne rapport afsendes til jer 1-2 uger efter, at alle besvarelser og undersøgelsesdata er indsamlet.

Hvorfor en arbejdspladsvurdering fra Vicuras?

For at sikre en fyldestgørende og professionelt håndteret arbejdspladsvurdering (APV), der skaber reel værdi, er det altafgørende at vælge erfarne arbejdsmiljøkonsulenter til at udføre vurderingen. Hos Vicuras har vores specialister mange års erfaring og ekspertise med at varetage alle de nødvendige aspekter af vurderingsprocessen, hvilket sikrer en grundig og indsigtsbåren vurdering af jeres arbejdsmiljø.

En APV udarbejdet af Vicuras fungerer ikke kun som et strategisk værktøj for ledelsen, men også som en detaljeret og praktisk handlingsplan. Denne tilgang sikrer, at I får et komplet overblik over de sundhedsmæssige udfordringer på arbejdspladsen. Samtidig giver det jer en klar og struktureret plan for, hvordan I proaktivt kan adressere og håndtere disse udfordringer. Med Vicuras’ ekspertise er I sikret en arbejdspladsvurdering, der effektivt understøtter både medarbejdernes velvære og arbejdspladsens generelle produktivitet.

En arbejdspladsvurdering (APV) skræddersyet til jeres behov

Hos Vicuras anerkender vi, at hver arbejdsplads er unik, med specifikke behov og udfordringer. Derfor tilbyder vi en række skræddersyede løsninger for at sikre, at vores arbejdspladsvurderinger (APV) er så effektive og tilpassede som muligt. Vores løsningsmuligheder indeholder blandt andet:

  1. Online APV: En fleksibel og effektiv løsning, der giver medarbejderne mulighed for at deltage i vurderingen digitalt. Denne metode er ideel for arbejdspladser, der søger en hurtig og bekvem måde at samle information på.
  2. Online APV med personlige interviews: Denne metode kombinerer bekvemmeligheden ved en online APV med dybdegående personlige interviews. Interviews tillader en mere detaljeret forståelse af individuelle oplevelser og synspunkter, hvilket kan være afgørende for en fuldstændig forståelse af arbejdsmiljøet.
  3. Samtalebaseret APV med fokusgrupper: Denne metode er ideel for dem, der ønsker en dybdegående og interaktiv tilgang. Ved at anvende fokusgrupper fremmer vi åben dialog og detaljeret diskussion, hvilket kan afsløre nuancerede indsigter og fremme kollektive løsninger.

Vores mål er at samarbejde tæt med jer for at identificere den løsning og metode, der bedst matcher jeres specifikke arbejdsplads og branchebehov. Med Vicuras ekspertise og skræddersyede tilgange er I sikret en arbejdspladsvurdering, der ikke blot opfylder lovgivningskrav, men også reelt understøtter og forbedrer jeres arbejdsmiljø.

Overhold arbejdsmiljølovgivning og skab en bedre arbejdsplads?

Hos Vicuras sikrer vi, at I får udarbejdet en arbejdsmiljøvurdering, der overholder arbejdsmiljølovgivningen og som giver jer dybdegående indsigter i, hvordan I kan skabe en sundere og bedre arbejdsplads, der tilmed kan mærkes på bundlinjen.

Vi styrer processen fra start til slut og sørger for, at vurderingen er tilpasset jeres unikke arbejdsplads og branche.