Arbejdsplads­vurdering

Jeres garanti for en sund og sikker arbejdsplads

Et vigtigt skridt på vejen imod at integrere trivsel i drift og udvikling, er at have styr på arbejdspladsvurderingen (APV). På den måde opnår virksomheden et stærkt og sundt arbejdsmiljø. Vi ser APV’en som et værktøj til at skabe og vedligeholde robusthed i virksomheden og individet i samspil. Den robuste medarbejder findes ikke uden en robust virksomheden og omvendt. Så det er i alles interesse at gå til en APV med åbenhed og indbyrdes forståelse.

Arbejdstilsynet stiller krav om, at alle virksomheder minimum hvert 3. år udarbejder en APV, og at alle virksomheder 1 gang årligt opdaterer den handleplan de har udarbejdet i forbindelse med APV’en.

En APV fra Vicuras giver et indgående kendskab til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsarbejde med henblik på at nedbringe arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. Undersøgelsen er systematiseret og kortlægger præcist, hvad der fungerer godt, og hvor der er vigtige indsatsområder. Resultaterne af undersøgelsen aflægges i form af en konkret handleplan med aktioner i prioriteret form.

Vicuras håndterer alle processer og udarbejder efterfølgende et ledelsesværktøj, som kan anvendes til strategisk opfølgning på de områder, hvor virksomheden kan have udfordringer. Med en APV fra Vicuras har I et godt og håndterbart redskab til at sikre at alle at alle lovkrav overholdes og samtidig sparer virksomheden tid på det omfattende administrationsarbejde, der ligger i gennemførslen af en APV.

Sådan forløber en APV fra Vicuras

Vicuras gør det nemt for virksomheden, og processen er typisk følgende

1

På et eller flere indledende møder aftales, hvordan arbejdspladsvurderingen skal indrettes og forløbe, således at den passer til virksomheden.

2

Virksomheden får spørgerammer til gennemgang og godkendelse.

3

Arbejdspladsvurderingen påbegyndes

4

Virksomheden modtager afslutningsvis en rapportering som kortlægger arbejdsmiljøet, og som indeholder konkrete anbefalinger.

Hvad skal en APV indeholde?

En arbejdspladsvurdering skal i følge Arbejdstilsynet, indeholde nedenstående elementer. Alle elementer vil indgå i en arbejdspladsvurdering fra Vicuras:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

“Alle virksomheder med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig APV minimum hvert 3. år og en gang årligt opdatere den handleplan som udarbejdes i forbindelse med virksomhedens APV”

 

– Arbejdstilsynet

Hvilke metoder benytter Vicuras?

Vicuras benytter sig af følgende metoder til gennemførsel af APV:

 • En online baseret APV
 • En online baseret APV med personlige interviews
 • Samtalebaseret APV med fokusgrupper

Alle metoder er gennemprøvet og har vist sig effektive og yderst egnede til at indhente afgørende data til en professionel gennemført APV.

Spørgsmål og svar

Hvad skal der til for at opfylde lovkravene til APV udførelse?

En arbejdspladsvurdering skal jf. Arbejdstilsynet, indeholde følgende elementer:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Hvorfor vælge en APV fra Vicuras?

APV fra Vicuras giver et indgående kendskab til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsarbejde med henblik på at nedbringe arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. Undersøgelsen er systematiseret og kortlægger præcist, hvad der fungerer godt, og hvor der er vigtige indsatsområder. Resultaterne af undersøgelsen aflægges i form af en konkret handleplan med aktioner i prioriteret form.

Vicuras håndterer alle processer og udarbejder efterfølgende et ledelsesværktøj, som kan anvendes til strategisk opfølgning på de områder, hvor virksomheden kan have udfordringer. Med en APV fra Vicuras har I et godt og håndterbart redskab til at sikre at alle lovkrav overholdes, samtidig sparer virksomheden tid på det omfattende administrationsarbejde, der ligger i gennemførslen af en APV.

Hvilke Fremgangsmåder benytter Vicuras?

Vicuras benytter forskellige metoder:

 • En online baseret APV
 • En online baseret APV med personlige interviews
 • Samtalebaseret APV med fokusgrupper
Hvordan bliver det konkrete forløb?

Vicuras starter med at udarbejde et tilbud til virksomheden. Tilbuddet indeholder en tydelig beskrivelse af, hvad vores arbejde indeholder. Når tilbuddet accepteres aftales forløb og specifikt indhold med virksomheden. Undersøgelsen er typisk gennemført indenfor 4-5 uger, og i vil modtage den færdige rapport senest 6-8 uger efter at i har accepteret tilbuddet.

Hvad koster en APV fra Vicuras?

Prisen afhænger faktorer som:

 • Antal medarbejdere
 • Variation i arbejdsområder og produkter
 • Kompleksitet i virksomheden (fx. forskellige faggrupper og lokationer)

Vicuras udarbejder et konkret tilbud, så den nøjagtige omkostning for virksomheden ligger fast. Priserne er altid konkurrencedygtige, og virksomhedens omkostninger kan fratrækkes som driftsudgifter.

Ønsker du at høre mere?