Arbejdspladsvurdering (APV) – et stærkt og håndterbart redskab

Med en arbejdspladsvurdering fra Vicuras er I garanteret en sund og sikker arbejdsplads

 

En arbejdspladsvurdering garanterer en sund og sikker arbejdsplads

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Den skal kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø og udpege områder med behov for en øget indsats samt indeholde en plan for, hvordan det skal gøres – en såkaldt APV-handlingsplan.

En arbejdspladsvurdering fra Vicuras giver et indgående kendskab til jeres virksomheds sundheds- og sikkerhedsarbejde med henblik på at optimere arbejdsmiljøet og nedbringe arbejdsskader. Vi hjælper med APV til kontor og andre brancher, og I får altid en klar APV-handlingsplan, så I ved, hvor problemerne er, hvordan I løser dem, hvem der har ansvaret, og hvornår I skal følge op. Vi tilbyder også trivselsmålinger, der med fordel kan kombineres med en APV.

Hvad skal en APV indeholde?

En arbejdspladsvurdering til kontor og andre brancher skal efter krav af Arbejdstilsynet udarbejdes af alle virksomheder minimum hvert 3. år, eller hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdet, eller den måde arbejdet udføres på, som eksempelvis hjemmearbejde Alle virksomheder skal ligeledes en gang årligt opdatere den handlingsplan, de har udarbejdet i forbindelse med den udførte APV.

En APV skal ifølge Arbejdstilsynet indeholde nedenstående elementer. Alle elementer vil indgå i en APV fra Vicuras.

– Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
– Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
– Inddragelse af virksomhedens sygefravær
– Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en APV-handlingsplan
– Retningslinjer for opfølgning på APV-handlingsplan

Hvordan er processen for en arbejdspladsvurdering

Indledende møde

Der aftales, hvordan den ønskede APV skal indrettes og forløbe hos virksomheden

Process

APV’en påbegyndes hos virksomheden og er typisk gennemført indenfor 4-5 uger

Godkendelse

APV’en bliver sendt til gennemgang og godkendelse hos virksomheden

Rapport

Virksomheden modtager rapport og handlingsplan senest 6-8 uger efter påbegyndelse

Udvalgte kunder

Vicuras samarbejder med en lang række virksomheder i Danmark, hvor vi hver dag yder vores services til virksomhedernes medarbejdere. Herunder ses et udsnit af de kunder, som vi samarbejder med

Læs flere referencer

Hvorfor en arbejdspladsvurdering fra Vicuras?

En veludført APV er et aktivt redskab på vejen til en sund og sikker arbejdsplads. Med Vicuras som HR-partner er I garanteret, at vi håndterer alle processer inden for arbejdspladsvurderingen.

Vi udarbejder et ledelsesværktøj og en APV-handlingsplan, som kan anvendes til strategisk opfølgning på de områder, hvor I som virksomhed kan have udfordringer og problematikker.

Få lavet en APV til jeres behov

En APV fra Vicuras er et vigtigt skridt på vejen til at forbedre arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. Vi sikrer, at APV-tjeklisten er grundigt gennemarbejdet, så I overholder APV-lovgivningen og sparer tid på et omfattende administrationsarbejde. I kan med fordel kombinere jeres arbejdspladsvurdering med en trivselsmåling, som vi også kan hjælpe med.

Hos Vicuras tilbyder vi tre forskellige metoder til udførelse af en arbejdspladsvurdering; en online APV, en online APV med personlige interviews og en samtalebaseret APV med fokusgrupper. Når I bestiller en APV til kontor, eller andre brancher, finder vi sammen den bedste løsning og metode til netop jer.

Bliv kontaktet
Vil du høre mere?
Send en mail