Forflytningsundervisning

Kursus i forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

Forebyg smerter i led, ryg og muskler med et kursus i forflytningsteknik

Ifølge arbejdsmiljøloven skal medarbejdere, der arbejder med forflytning, løft og andre former for manuel håndtering af personer instruereres i korrekt forflytningsteknik.

Overbelastning, nedslidning og andre former for bevægeapparatsskader er særlig udbredte hos ansatte, der dagligt arbejder med forflytning, løft og andre former for manuel håndtering af personer, fx ansatte inden for hjemmeplejen, sygehusvæsenet, det socialpædagogiske område m.m.

Grundlæggende viden om hvordan kroppen er opbygget

Vicuras tilbyder forflytningsundervisning, hvor deltagerne får grundlæggende viden om hvordan kroppen er opbygget og hvordan den bruges den mest hensigtsmæssigt i forbindelse med personhåndtering.

Undervisningen foregår på arbejdspladsen, hvor vores arbejdsmiljøkonsulent står for undervisningen.

Uddannelsen henvender sig til

Medarbejdere, studerende og elever der har brug for grundlæggende viden og færdigheder i forflytning, løft eller anden manuel håndtering af personer.

Vi underviser både enkeltpersoner, flere medarbejdere eller i større grupper.

Kurset i i forflytning indeholder

På kurset underviser Vicuras’ arbejdsmiljøkonsulent deltagerne i grundlæggende forflytningsteknikker, brug af hjælpemidler, korrekt indstilling af udstyr samt hvordan forflytningsarbejdet bedst planlægges.

Kursusindhold

  • Arbejdsmiljøloven
  • Anatomi ved forflytning
  • Det naturlige bevægemønster – kropsbevidsthed
  • Forflytningsteknik og principper
  • Udnyt patientens/borgerens ressourcer
  • Organisering af forflytningsarbejdet
  • Brug af hjælpemidler og indstilling af udstyr
  • Forebyggende øvelser

Undervisningsformen er varierende og veksler mellem teori, oplæg og praktisk afprøvning.

Efter endt kursus modtager deltagerne et kursusbevis.

Priser

2 timers kursus: 7.595 Kr.
3 timers kursus: 8.595 Kr.
Heldags kursus: 12.595 Kr.

Tilmelding

Ved flere deltagere skriv en mail til kursus@vicuras.dk for pris.

Forflytningsundervisning
Vælg af tid og sted

Vi arbejder hver dag på at være en aktiv bidragsyder til et markant forbedret arbejdsmiljø på alle typer arbejdspladser i hele Danmark

Med forebyggende behandlingsordninger til alle typer virksomheder i hele Danmark, arbejder vi hver dag på at være en aktiv bidragsyder til et markant forbedret arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne.