Vicuras' whistleblowerordning

Vicuras’ whistleblowerordning er til for at sikre, at alle vores medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere har et sted, hvor de kan anmelde uetisk adfærd og lovovertrædelser.

Der kan indberettes fortroligt ved angivelse af navn eller 100 % anonymt.

Hvad kan der indberettes om?

Whistlebloweren skal sikre, at Vicuras får kendskab til forhold, der ellers ikke ville være kommet frem i lyset.

Det gælder fx lovovertrædelser, korruption, svig, tyveri, diskrimination, chikane og uetisk adfærd.

Det gælder dog ikke HR-relaterede forhold såsom samarbejdsvanskeligheder, lønforhold mv.

Læs vores Whistleblowerpolitik for mere information.