Hvad er en AMO? Alt I skal vide som virksomhed

Hvad er en AMO?
Alt I skal vide som virksomhed

AMO er forkortelsen for arbejdsmiljøorganisation.

Alle virksomheder med 10 eller flere ansatte, skal etablere en arbejdsmiljøorganisation. Det er lovpligtigt ifølge Arbejdsmiljøloven.

Hvad er en AMO?

En AMO er et internt tiltag, der skal sikre samarbejdet om arbejdsmiljøet i virksomheden. Formålet med AMO’en er at sikre, at der tages hånd om arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er vigtigt for at sikre, at medarbejdernes trives i arbejdet og kan få et sundt og langt arbejdsliv.

Nøglepersonerne i AMO’en er arbejdsgiveren, eller en repræsentant for arbejdsgiveren, udvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og udvalgte arbejdsledere.

Lovpligtige forhold

Ligesom det er lovpligtigt at have en AMO, hvis man i virksomheden har 10 eller flere ansatte, er det også lovpligtigt at medlemmerne i AMO’en har en Arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdsmiljøuddannelsen er lovpligtigt at have, når man er en del af en AMO og arbejder med arbejdsmiljøet i en virksomhed. Medlemmerne skal have de rette ressourcer og redskaber, som det kræver at kunne udføre arbejdet i AMO’en, så det lever op til lovgivningens standarder.

Hos os kan medlemmer af AMO’er tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og blive kvalificeret til at arbejde med arbejdsmiljø.

Hvad er opgaverne i en AMO?

Som nævnt er det primære formål med en AMO at sikre et sundt og ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne i virksomheden.

I den forbindelse varetager AMO’en en række forskellige opgaver, der både indebærer den overordnede organisering af arbejdsmiljøarbejdet, men også løse opgaver i det daglige.

Det er arbejdsgiverens ansvar at AMO’en bliver inddraget, når det er relevant.

Det kan fx være, når der sker ændringer i virksomheden eller i arbejdet, som får betydning for arbejdsmiljøet – og dermed også medarbejderne.

AMO’en skal indtræde i en rådgivende funktion for arbejdsgiveren i forhold til at sikre, at de rigtige beslutninger bliver taget og hvordan de håndteres, når de er truffet.

Vælger arbejdsgiveren ikke at følge AMO’en rådgivning, har AMO’en ret til at få en begrundelse inden for 3 uger.

AMO’ens overordnede opgaver

Der er nogle helt overordnede opgaver, som AMO’en skal varetage. Det gælder:

 • Deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Deltage i APV-processen vedr. virksomhedens egen arbejdspladsvurdering (APV)
 • Deltage i fastsættelse af AMO’ens størrelse
 • Bidrage til løsning og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer
 • Sørge for, at ulykker, sundhedsskader mv. bliver undersøgt
 • Opstille principper for oplæring, instruktion og tilsyn
 • Deltage i det koordinerende arbejdsmiljøarbejde

Dette er de overordnede arbejdsområder, som AMO’en har. Men der er også nogle daglige opgaver, som AMO’en skal varetage. Det gælder:

 • Kontrollere at arbejdsforholdene er forsvarlige
 • Kontrollere at arbejdsgiverens oplæring og instruktion er tilstrækkeligt
 • Orientere arbejdsgiver om arbejdsulykker
 • Understøtte, at arbejdet udføres fuldt forsvarligt
 • Håndtere risici ved arbejdsmiljøproblemer

Ovenstående beskrivelser er citeret direkte fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Læs meget mere hos dem.

Arbejdsmiljørådgiver Christina Ferm

Underviser på kurset er Vicuras’ arbejdsmiljøkonsulent Christina Ferm, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Christina vejleder og rådgiver dagligt både medarbejdere, ledere og fagpersoner i sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen. Christina er uddannet Cand.San. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.

Så nem er etableringen af en massageordning

Med en massageordning fra Vicuras er I sikret en ordning, som understøtter et godt arbejdsmiljø med et minimum af administration for virksomheden. Vores massageordning har særlig fokus på at forebygge og afhjælpe gener som trætte og ømme muskler, typisk i nakke, ryg og skuldre. Samtidig sørger vores behandlere for, at medarbejderne får koblet af og ladet op. Det medfører både øget trivsel og produktivitet i virksomheden. Behandlingerne kan foregå på jeres arbejdsplads eller ved brug af vores landsdækkende partnerklinik netværk.