Som sundhedsambassadør har du fokus på at sikre god ergonomi og sunde arbejdsvaner på din arbejdsplads

På en arbejdsplads er det vigtigt, at der er en sundhedsambassadør, der sikrer gode ergonomiske forhold og en høj arbejdstrivsel for medarbejderne. Hos Vicuras afholder vi kurser, hvor du som ansat kan blive klædt på til at blive sundhedsambassadør for din virksomhed.

Udover vores sundhedsambassadørkursus, tilbyder vi også andre kursustilbud, der bidrager til et forbedret arbejdsmiljø

Skab et bedre arbejdsmiljø som sundhedsambassadør

Ved at deltage i et sundhedsambassadørkursus bliver du klædt på til at varetage sundhedsfremmende tiltag på din arbejdsplads, som bidrager til en højere arbejdstrivsel- og glæde. Hos Vicuras har vi mange års erfaring med at uddanne ansatte til at blive sundhedsambassadører gennem vores kursus, der blot tager én dag. Ved at have en intern sundhedsambassadører kan virksomheden arbejde mere struktureret og målrettet med ergonomiske og sundhedsfremmende indsatser, der passer ind i medarbejdernes dagligdag.

En sundhedsambassadør kan være enhver kollega, der har lyst til at arbejde med sundhedsfremmende tiltag internt. Kurset giver indsigt i en række simple teknikker og tiltag, der gør det nemt at arbejde med sundhedsfremmelse i en virksomhed.

Hvorfor skal en arbejdplads have en intern sundhedsambassadør?

 • Arbejdspladsen får strukturerede sundhedsindsatser, der målrettes forskellige medarbejdergrupper og afdelinger
 • Medarbejderne bliver gjort opmærksomme på, hvordan de selv kan tænke sundhed og bedre trivsel ind i deres arbejdsdag
 • De ansatte bliver gjort klogere på, hvordan man indstiller sin arbejdsstation ergonomisk korrekt, hvilket reducerer chancen for arbejdsskader og sygemeldinger
 • En sundhedsambassadør får metoder til at følge medarbejdertrivsel kontinuerligt
 • Virksomheden arbejder strategisk med sundhedsfremme og fremstår som en ansvarlig arbejdsplads

Bliv sundhedsambassadør med et kursus hos Vicuras

Med et kursus hos Vicuras bliver sundhedsambassadøren klædt på til at fungere som bindeled mellem ledelse og medarbejdergrupper i arbejdet med at fremme sundheden og trivslen på arbejdspladsen.

Vicuras tilbyder nu heldagskursus, der klæder sundhedsambassadørerne på til at indtage rollen og varetage de forskellige sundhedsfremmende indsatser i dagligdagen. Kurset målrettes virksomheden med inspiration og konkrete råd til bedre ergonomi og strategier til at forbedre medarbejdertrivsel.

Kursusindhold

 • Det brede sundhedsbegreb
 • Motivation og kommunikation
 • Sunde rammer på arbejdspladsen
 • Metoder og teknikker til at forbedre medarbejdertrivsel
 • KRAMS faktorer (Kost, Rygning, Aktivitet, Motion, Stress)
 • Strategisk sundhedsfremme og nudging-strategier
 • Forandrings- og udviklingsprocesser
 • Sundhedsambassadørens rolle og opgaver
 • Konkrete indsatser og tiltag

Kursusdatoer i 2024

København: 3. september 2024
Aarhus: 5. november 2024

Pris

Prisen for en kursist er 4,395 kr. inklusiv forplejning og materialer.

Tilmelding

Tilmeld dig allerede idag og bliv klar til at fremme sundheden og trivslen på din  arbejdsplads

Sundhedsambassadør
Vælg af tid og sted

Arbejdsmiljørådgiver
Christina Ferm

Underviser på kurset er Vicuras’ arbejdsmiljøkonsulent Christina Ferm, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Christina vejleder og rådgiver dagligt både medarbejdere, ledere og fagpersoner i sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen.

Christina er uddannet Cand.San. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.