Sundhedsambassadører fastholder fokus på ergonomi og sunde vaner

Arbejdspladsen er en oplagt ramme til at skabe sunde adfærdsændringer til gavn for arbejdsfællesskabet og medarbejdertrivslen.

Skab et bedre arbejdsmiljø med sundhedsambassadører

Ved at udvikle interne sundhedsambassadører kan virksomheden arbejde mere struktureret og målrettet med ergonomiske og sundhedsfremmende indsatser, der passer ind i medarbejdernes dagligdag.

Sundhedsambassadører er kollegaer, der ved simple tiltag løbende indarbejder gode og sunde vaner i dagligdagen, som gør det både nemmere og sjovere for medarbejderne at støtte hinanden og ændre adfærd sammen. Det er med andre ord sundhedsambassadørerne, der i praksis tager teten med sundhedsfremmende og ergonomisk forebyggende handlinger, også på de travle arbejdsdage.

Hvorfor arbejde med sundhedsambassadører?

 • Strukturerede sundhedsindsatser målrettes forskellige medarbejdergrupper
  Forandringen skabes og fastholdes af engagerede medarbejdere
 • Udvikling af egne medarbejdere som naturligt tænker sundhed og trivsel ind i en travl arbejdsdag
 • Sundhedsfremmende tiltag udvikles og drives af kollegaer i øjenhøjde med resten af organisationen
 • Bidrager til et sundt arbejdsmiljø og øget trivsel blandt alle medarbejdere
 • Virksomheden arbejder strategisk med sundhedsfremme og fremstår som en ansvarlig arbejdsplads

Vi klæder jeres 
sundhedsambassadører på

Det er afgørende, at sundhedsambassadørerne klædes på til at fungere som bindeled mellem ledelse og medarbejdergrupper i arbejdet med at fremme sundheden og trivslen på arbejdspladsen.

Vicuras tilbyder nu heldagskursus, der klæder sundhedsambassadørerne på til at indtage rollen og varetage de forskellige sundhedsfremmende indsatser i dagligdagen. Kurset målrettes virksomheden med inspiration og konkrete råd til ergonomi og nudging-strategier.

Kursusindhold

 • Det brede sundhedsbegreb
 • Motivation og kommunikation
 • Sunde rammer på arbejdspladsen
 • KRAMS faktorer (Kost, Rygning, Aktivitet, Motion, Stress)
 • Strategisk sundhedsfremme og nudging-strategier
 • Forandrings- og udviklingsprocesser
 • Sundhedsambassadørens rolle og opgaver
 • Konkrete indsatser og tiltag

Kursusdatoer i 2023

København, den 6. december 2023
København: 6. februar 2024
København: 30. april 2024
Aarhus: 7. maj 2024
København: 3. september
Aarhus: 5. november 2024

Pris

Prisen for to medarbejdere er 6.995 kr. inklusiv forplejning og materialer.

Tilmelding

Tilmeld dig allerede idag og bliv klar til at fremme sundheden og trivslen på arbejdspladsen.

Sundhedsambassadør
Vælg af tid og sted

Arbejdsmiljørådgiver
Christina Ferm

Underviser på kurset er Vicuras’ arbejdsmiljøkonsulent Christina Ferm, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Christina vejleder og rådgiver dagligt både medarbejdere, ledere og fagpersoner i sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen.

Christina er uddannet Cand.San. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.