En APV skal i spil på en ny måde

Radiser vokser ikke hurtigere fordi man trækker i dem 

Forandring er et vilkår i virksomheder i dag og deraf er det vigtigt at tage en arbejdspladsvurdering (APV) op på ny. Det nye er, at vi har udviklet os væk fra at se på om den enkelte medarbejder er robust og dermed kan trives med en organisation i forandring. Vi har nu udviklet os hen imod at undersøge om virksomheden er robust og kan bevare og udvikle medarbejdernes trivsel midt i forandringerne.

Peter Hagedorn-Rasmussen og Jan Pries-Heje er nogle af foregangsmændene indenfor forandringsledelse. I deres nye bog giver de et bud på, hvordan man sikrer robust organisationsforandring. Et af deres guldkorn er: ”Radiser vokser ikke hurtigere fordi man trækker i dem! Uanset hvor robust den ansatte er, skal organisationen skabe et arbejdsmiljø og en trivsel, som understøtter udvikling af robusthed.”

De mener, at robuste virksomheder er omstillingsparate, kommunikerer tydeligt omkring mål, er tydelige i sine værdier og kommunikerer åbent omkring trivsel. Robuste virksomheder ser kritik som en styrke og at de heraf kan blive klogere. De griber kompleksiteten og justerer mål og planer, fordi virkeligheden ikke kan tilrettelægges.

Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, tager del i debatten. Han ønsker at gøre op med tankegangen om, at vi er underlagt nogle vilkår, som vi er nødt til at arbejde under og så må ‘pyt-grænsen’ tilpasses derefter. ‘Pyt’ bliver i længden til kynisme, apati og i sidste ende udbrændthed. En pyt-grænse markerer, hvornår man kan sige ‘pyt’ til tingene, fremfor at lade dem påvirke en i en negativ retning. En høj ‘pyt-grænse’ er lig med mere mental modstandskraft og høj robusthed. Byd modstanden velkommen og opnå en robust virksomhedskultur, hvor man taler åbent om tingene og hvor kerneopgaven er omdrejningspunktet.

”Hold op med at fokusere på trivsel, stress og fravær! Vejen til trivsel går gennem høj kvalitet i kerneopgaven. Dine kollegaer udfører ikke nødvendigvis et godt stykke arbejde, fordi de har det godt. Derimod giver det stolthed, engagement og arbejdsglæde at udføre et godt stykke arbejde.” Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker

arbejdspladsvurdering

Hvad mener Vicuras om debatten?

Det er en interessant drejning debatten omkring robusthed og trivsel tager. Hos Vicuras har vi gjort os nogle tanker om, hvordan vi tilpasser den lovpligtige arbejdspladsvurdering til den nye forskning og udvikling.

Vi mener, at fokus på kerneopgaven er væsentlig, også når det kommer til den lovpligtige APV. Når fokus er på kerneopgaven, bliver de svar vi får i APV også retningsangivende for målsætninger og handleplaner.

Hos Vicuras beskæftiger vi os med social kapital. Vores lovpligtige APV, arbejder med at gøre det klart for arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen om, hvordan virksomhedens sociale kapital har det. Ud fra dette kan der opstilles mål for, hvordan man som virksomhed bevarer og udvikler den sociale kapital i en forandringstid.

En arbejdspladsvurdering fra Vicuras spørger ind til, hvordan dine kollegaer oplever meningsfuldhed i dialogen omkring roller og ansvar, samt omkring niveauet for inddragelse. Vi arbejder med, hvordan dine kollegaer oplever deres kontrol over eget arbejde, sammenholdt med de jobkrav, der stilles fra virksomheden og arbejdsgiver.

Vi ønsker med APV’en at bidrage til at skabe individuel mental og organisatorisk robusthed, som gensidigt kan understøtte hinanden.

Hos Vicuras mener vi, at en velgennemført APV støtter op om den robuste organisation i forandring. Den klæder, så at sige, arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen på til at være en ‘ordentlig gartner for radiserne’. Vi vil bidrage til at fremme dine kollegaers følelse af meningsfuldhed og sammenhæng, som er så vigtig for arbejdsglæden.

arbejdspladsvurdering

En Arbejdspladsvurdering fra Vicuras

Med en APV fra Vicuras er du sikret:

 • en lovpligtig arbejdspladsvurdering
 • nem og overskuelig administration
 • en punktlig handleplan med fokuserede indsatsområder
 • at undgå påbud

Vi giver dig mulighed for at tilvælge følgende spørgeområder:

 • Social kapital
 • Ledelsesvurdering
 • Konflikter og ubehagelige episoder
 • Større forandringer
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Sundhed

Eksempel:

En virksomhed med 78 ansatte kontakter os og ønsker at gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Vi aftaler et møde og gennemgår spørgerammen. Vicuras modtager en mailliste over alle medarbejdere og sender mails ud til virksomhedens ansatte. Vicuras analyserer svarene, kommer med specifikke svar på de enkelte områder og afleverer en prioriteret handleplan sammen med svarene.

Så nemt er det.

 

Kilder: Robust organisationsforandring – Design og implementering i orkanens øje af Peter Hagedorn-Rasmussen, Jan Pries-Heje, Keld Bødker, Steen Elsborg og John Damm Scheuer

http://m.djoefbladet.dk/blad/2017/09/hold-op-med-at-fokusere-p-aa–trivsel-stress-og-frav-ae-r.aspx

Arbejdsmiljørådgiver Christina Ferm

Underviser på kurset er Vicuras’ arbejdsmiljøkonsulent Christina Ferm, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Christina vejleder og rådgiver dagligt både medarbejdere, ledere og fagpersoner i sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen. Christina er uddannet Cand.San. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.

Så nem er etableringen af en massageordning

Med en massageordning fra Vicuras er I sikret en ordning, som understøtter et godt arbejdsmiljø med et minimum af administration for virksomheden. Vores massageordning har særlig fokus på at forebygge og afhjælpe gener som trætte og ømme muskler, typisk i nakke, ryg og skuldre. Samtidig sørger vores behandlere for, at medarbejderne får koblet af og ladet op. Det medfører både øget trivsel og produktivitet i virksomheden. Behandlingerne kan foregå på jeres arbejdsplads eller ved brug af vores landsdækkende partnerklinik netværk.