Har I husket APV’en? Sådan skaber I en sund og sikker arbejdsplads

Har I husket APV’en?
Sådan skaber I en sund og sikker arbejdsplads

Arbejdspladser er forpligtet til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for deres ansatte. En vigtig del af denne proces er udarbejdelsen af en Arbejdspladsvurdering (APV).

APV’en identificerer og evaluerer arbejdsrelaterede risici og foreslår tiltag til at minimere dem. Desværre er APV’en ofte en overset proces i mange virksomheder, men dens betydning er stor.

Lad os kigge på, hvorfor APV’en er vigtig, og hvordan I kan skabe en sund og sikker arbejdsplads med en APV.

Hvorfor er APV’en vigtig?

En APV er ikke bare et stykke papir, der skal krydses af for at overholde lovgivningen. Det er et værktøj til at identificere og forebygge risici på arbejdspladsen. Her er nogle af de vigtigste grunde til, at APV’en er afgørende:

  1. Forebyggelse af skader og sygdomme: Ved at identificere potentielle risici på arbejdspladsen kan I reducere sandsynligheden for arbejdsrelaterede skader og sygdomme.
  2. Forbedring af arbejdsmiljøet: En APV kan bidrage til at skabe et bedre arbejdsmiljø ved at identificere områder, hvor forholdene kan forbedres.
  3. Overholdelse af lovgivning: APV’en er lovpligtig i Danmark og er en vigtig del af at opfylde kravene i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.
  4. Medarbejderinvolvering: APV-processen giver mulighed for at inddrage medarbejderne, hvilket kan styrke engagementet og trivslen på arbejdspladsen.

Sådan laver man en APV – og tager den i brug bagefter

  1. Et solidt grundlag: Før man går i gang med APV’en, er det vigtigt at have et godt kendskab til arbejdspladsens aktiviteter, risici og tidligere skader eller problemer.
  2. Involvering af medarbejderne: Under APV-processen, involveres medarbejderne ved at indsamle deres input og erfaringer. Medarbejdernes viden om deres egne arbejdsopgaver og arbejdsforhold er uvurderlig.
  3. Identificering af risici: Arbejdspladsen gennemgås grundigt for at identificere potentielle risici, herunder fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykosociale risici.
  4. Evaluering og prioritering af risici: Evaluering og prioritering af risici er også en del af processen for at vurdere, hvor hurtigt der skal handles.
  5. Udvikling af løsninger: Udarbejdelse af planer og tiltag til at reducere eller eliminere de identificerede risici, er også et punkt i APV’en. Dette kan være ændringer i arbejdsprocesser, indkøb af sikkerhedsudstyr eller implementering af træningsprogrammer.
  6. Implementering og opfølgning: Implementering af de foreslåede løsninger og regelmæssigt opfølgning sikrer, at de nye tiltag og løsninger fungerer effektivt.

Konklusion

En APV er en vigtig proces for at skabe en sund og sikker arbejdsplads. Ved at identificere og håndtere risici på arbejdspladsen kan I beskytte jeres medarbejdere og skabe et mere produktivt og arbejdsmiljø.

Husk APV’en skal opdateres minimum hvert tredje år, eller når der sker større ændringer i arbejdsforholdene. APV’en er en central del af jeres arbejdsmiljøindsats, og ved at involvere medarbejderne i processen, opnår I de bedste resultater.

Arbejdsmiljørådgiver Christina Ferm

Underviser på kurset er Vicuras’ arbejdsmiljøkonsulent Christina Ferm, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Christina vejleder og rådgiver dagligt både medarbejdere, ledere og fagpersoner i sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen. Christina er uddannet Cand.San. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.

Så nem er etableringen af en massageordning

Med en massageordning fra Vicuras er I sikret en ordning, som understøtter et godt arbejdsmiljø med et minimum af administration for virksomheden. Vores massageordning har særlig fokus på at forebygge og afhjælpe gener som trætte og ømme muskler, typisk i nakke, ryg og skuldre. Samtidig sørger vores behandlere for, at medarbejderne får koblet af og ladet op. Det medfører både øget trivsel og produktivitet i virksomheden. Behandlingerne kan foregå på jeres arbejdsplads eller ved brug af vores landsdækkende partnerklinik netværk.