Har I en plan for arbejdsmiljøet på hjemmearbejdspladsen?

Nye måder at gå på arbejde på

Det kan stadig være svært at se, hvad der bliver ny normal på arbejdspladsen efter covid-19. Hvor nogle virksomheder opsiger lejemål og sender alle hjem til faste hjemmearbejdspladser, nedskalerer andre antallet af kontorpladser, flytter i mindre kontorer og forventer mindre fysisk fremmøde. Endelig er der også dem, som uagtet kører videre som før.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at pandemien og det seneste års hele og delvise nedlukninger har åbnet op for nye måder at tænke arbejde på, og vi kommer fremadrettet til at arbejde og gå på arbejde på en ny måde. Mange arbejdsgivere har da også længe bekendtgjort, at hjemmearbejdsdage fremadrettet bliver en naturlig del af virksomhedens arbejdsstruktur, og mange medarbejdere tilkendegiver, at de profiterer rigtig godt ved hjemmearbejde med øget fleksibilitet og mulighed for ro og fordybelse.

Bagsiden af medaljen ved hjemmearbejdspladser

Med hjemmearbejde følger altså mange fordele for både medarbejderen og arbejdsgiveren, men det er vigtigt at have for øje, at hjemmearbejde også har stor indvirkning på medarbejdernes sundhed og trivsel. Flere arbejdsmiljøforskere advarer om, at hjemmearbejde kan få konsekvenser for sammenhængskraften og trivslen på arbejdspladsen.

Det har vi allerede oplevet hos flere af de medarbejdere, som i længere perioder har været tvunget til at arbejde hjemmefra. Så når virksomheder i flæng træffer beslutning om faste hjemmearbejdsdage, er det vigtigt at der også medfølger en plan for, hvordan virksomheden fortsat kan understøtte det gode arbejdsmiljø, når medarbejderne veksler mellem hjemmekontoret og de nye rammer på arbejdspladsen.

Flere virksomheder har indført free-seating på arbejdspladsen, men det medfører en række problematikker, herunder særligt de ergonomiske forhold.

 

Ansvaret ligger hos arbejdsgiveren

For hvordan understøtter vi et sundt arbejdsmiljø, når Hanne møder ind i et nyt kontormiljø med free-seating uden fast kontorstol, -bord og skærm, som nu ikke længere er ergonomisk korrekt indstillet til hendes behov? Og hvordan sikrer vi, at Hannes hjemmearbejdsplads er installeret hensigtsmæssigt, og at hun ikke fortsat sidder i sofaen eller ved køkkenbordet?

Covid-19 eller ej, så er arbejdsgiver, ifølge Arbejdsmiljøloven, altid forpligtet til at sørge for at arbejdet kan udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det gør sig gældende både på den ”fysiske arbejdsplads” og på ”hjemmearbejdspladsen”.

Online vejledning i god ergonomi

I Vicuras har vi længe rådgivet og vejledt i ergonomi og sundhedsfremmende initiativer for medarbejderne. Særligt under nedlukningen har mange virksomheder haft brug for at være i tæt dialog med deres medarbejdere for derved at sikre gode ergonomiske forhold på hjemmearbejdspladsen.

Det er egentlig ret simpelt. Vejledningerne foregår online og tager udgangspunkt i et sundhedsfremmende og trivselsmæssigt perspektiv, hvor hjemmekontorets indretning gennemgås systematisk med placering af kontorstol, bord, tastatur, mus og skærm, således at udstyret bliver tilpasset den enkelte medarbejder. Øvelser for nakke, skuldre, lænd og ryg samt gode råd til at skabe variation i forhold til arbejdsstillinger og få indbygget nogle nye gode vaner, der giver energi til arbejdsdagen på hjemmekontoret, er vigtige elementer, som arbejdsgivere ikke kan forvente kommer af sig selv.

Med online vejledning i ergonomi gennemgås medarbejdernes hjemmearbejdspladser systematisk og tilpasses den enkelte medarbejder. 

 

Kom på forkant inden arbejdspladsvurderingen

Det er nemlig vigtigt at være på forkant, når virksomheden står overfor at skulle udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), som netop også omfatter arbejdsmiljøet på medarbejdernes hjemmestationer.

En APV er lovpligtig og skal efter krav fra Arbejdstilsynet udarbejdes af alle virksomheder med ansatte minimum hvert 3. år, eller hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdet – som eksempelvis faste hjemmearbejdsdage eller free-seating. Den dertilhørende handlingsplan skal derudover opdateres én gang årligt.

Med en APV får man som arbejdsgiver et indgående indblik i virksomhedens sundheds- og sikkerhedsarbejde samt et overskueligt overblik over både fysiske og mentale indsatsområder med henblik på at optimere arbejdsmiljøet og nedbringe arbejdsrelaterede skader.

I Vicuras hjælper vi alle typer virksomheder i forskellige brancher med at håndtere alle processerne ved en APV, og aflaster herved virksomheder for omfattende og tidskrævende administrationsarbejde. De nye måder at indtænke arbejde på har sat særligt gang i behovet for udarbejdelse af APV’er, og det er noget, der har kunne mærkes i butikken.

Hos Vicuras hjælper vi jer gerne med at sikre gode ergonomiske forhold for jeres medarbejdere eller med at udarbejde den omfattende APV, så I kan bruge jeres tid på andre værdifremmende tiltag.

Arbejdsmiljørådgiver Christina Ferm

Underviser på kurset er Vicuras’ arbejdsmiljøkonsulent Christina Ferm, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Christina vejleder og rådgiver dagligt både medarbejdere, ledere og fagpersoner i sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen. Christina er uddannet Cand.San. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.

Så nem er etableringen af en massageordning

Med en massageordning fra Vicuras er I sikret en ordning, som understøtter et godt arbejdsmiljø med et minimum af administration for virksomheden. Vores massageordning har særlig fokus på at forebygge og afhjælpe gener som trætte og ømme muskler, typisk i nakke, ryg og skuldre. Samtidig sørger vores behandlere for, at medarbejderne får koblet af og ladet op. Det medfører både øget trivsel og produktivitet i virksomheden. Behandlingerne kan foregå på jeres arbejdsplads eller ved brug af vores landsdækkende partnerklinik netværk.