Sundheden i Danmark går i den gale retning

Mistrivsel, overvægt og rygning

En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at sundheden i Danmark går i den helt gale retning. Undersøgelsen er national og omfatter mere end 180.000 danskere. Mistrivsel, overvægt og rygning er de gennemgående problemområder i undersøgelsen, der samtidig også viser, at sundheden er ulige fordelt i Danmark.

Generelt set, er der stor forskel på sundhedstilstanden blandt personer med en kort uddannelse og personer med en lang uddannelse. Jo højere uddannelse man har, jo bedre har man det – og omvendt. Over halvdelen af danskerne er nu overvægtige, og generelt set er procenten af overvægtige danskere steget siden 2010. Dette gælder for alle aldersgrupper og betyder nu, at der er flere danskere med overvægt end med normalvægt. Størstedelen er mænd.

Tegn på mistrivsel

Det er især de unge, der direkte mistrives. Der er stor forskel på almindelige hverdagsproblemer og decideret mistrivsel, og det kan desværre være svært at skelne imellem de to. Følgende symptomer er tegn på mistrivsel og er vigtige at reagere på:

  • Højere grad af selvkritik og mindre selvværd
  • Lav koncentrationsevne og intet overskud til hverdagen
  • At den personen føler sig trist, irritabel eller føler håbløshed
  • Selvmordstanker, voldsomme reaktioner og indadvendthed
  • Klager over smerter (mavepine eller hovedpine)
  • At personen virker usoigneret eller har ændret påklædning
  • Øget forbrug af alkohol eller stoffer
  • At personen bruger sine pauser alene

Sæt skub i sundheden med sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen

Har i sundhedsfremmende tiltag på din arbejdsplads? Et sundt og stærkt arbejdsmiljø kan være starten på en sundere og bedre hverdag. Selv de helt små ændringer i hverdagen kan gøre underværker. En firmamassage ordning på arbejdspladsen giver muligheden for at få en pause blandt arbejdsopgaverne og få bugt med skader og gener. Heraf øges trivslen og energiniveauet boostes.  Med ergonomiske vejledninger bliver ens arbejdsstation indstillet korrekt og man får evnerne til selv at optimere sin hverdag med gode øvelser og råd. Herved skaber man en mere hensigtsmæssig hverdag og sænker risikoen for smerter og gener.

Kilde: https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ny-undersoegelse-det-gaar-den-forkerte-vej-med-sundheden

Arbejdsmiljørådgiver Christina Ferm

Underviser på kurset er Vicuras’ arbejdsmiljøkonsulent Christina Ferm, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Christina vejleder og rådgiver dagligt både medarbejdere, ledere og fagpersoner i sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen. Christina er uddannet Cand.San. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.

Så nem er etableringen af en massageordning

Med en massageordning fra Vicuras er I sikret en ordning, som understøtter et godt arbejdsmiljø med et minimum af administration for virksomheden. Vores massageordning har særlig fokus på at forebygge og afhjælpe gener som trætte og ømme muskler, typisk i nakke, ryg og skuldre. Samtidig sørger vores behandlere for, at medarbejderne får koblet af og ladet op. Det medfører både øget trivsel og produktivitet i virksomheden. Behandlingerne kan foregå på jeres arbejdsplads eller ved brug af vores landsdækkende partnerklinik netværk.