Arbejdspladsvurdering (APV) hos Vicuras: Din vej til et bedre arbejdsmiljø

På enhver arbejdsplads er medarbejdernes trivsel og sikkerhed helt afgørende for en velfungerende virksomhed, hvor der både leveres resultater på det menneskelige plan- og det økonomiske. Men hvordan sikrer man sig, at virksomheden lever op til de krav og forudsætninger, der skal til for, at medarbejderne har de bedste betingelser for at trives? Det gør man blandt andet med en arbejdspladsvurdering (APV). En arbejdspladsvurdering har til formål at identificere uhensigtsmæssige barrere på arbejdspladsen, der er med til at mindske muligheden for god trivsel og sikkerhed. Her hos Vicuras har vi mange års erfaring med at udføre arbejdspladsvurderinger for en lang stribe af danske virksomheder. Derfor vil vi i denne artikel komme ind på, hvad en arbejdspladsvurdering (APV) indeholder, hvorfor man som virksomhed bør prioritere at få lavet en, og slutteligt, hvordan APV’er udføres.

Hvad er en APV?

En arbejdspladsvurdering, APV, er en lovpligtig gennemgang af virksomheders sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, som blev indført i 1998 i henhold til et EU-direktiv om arbejdsmiljøregler. Arbejdsmiljøreglerne kræver, at alle danske virksomheder gennemfører en arbejdspladsvurdering på deres arbejdsplads hvert tredje år, så resultaterne og indsigterne foreligger i skriftlig form. Men en arbejdspladsvurdering skal ses som mere end blot et lovkrav; det er en mulighed for at sætte fokus på og forbedre arbejdsmiljøet med fordel for både karrieremæssig udvikling og virksomhedens resultater. Med en APV får I muligheden for at identificere, vurdere og handle på alle de indsatser, der skal til for, at I får en arbejdsplads, hvor medarbejderne er sunde og raske og har de bedste betingelser for at udføre deres arbejde. 

Vicuras tilgang til APV

Hos Vicuras har vi mange års erfaring med at udføre arbejdspladsvurderinger. Vi går metodisk til værks for at sikre, at din virksomheds APV ikke blot opfylder lovkravene, men også bidrager positivt til arbejdsmiljøet. Vores proces indeholder følgende:

  • Grundig kortlægning og identifikation af alle aspekter af arbejdsmiljøet, lige fra fysiske forhold som belysning og ergonomi til psykosociale faktorer som arbejdskultur og kommunikation.
  • Vurdering af arbejdsmiljøproblemer, hvor vi analyserer, hvordan forskellige forhold påvirker medarbejdernes sundhed og sikkerhed, og identificerer eventuelle udfordringer.
  • Inddragelse af sygefraværsstatistikker for at få indsigt i arbejdsmiljøets tilstand og identificere eventuelle problemområder.
  • Prioritering og udarbejdelse af en handlingsplan med specifikke, målbare og realistiske initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet.
  • Fastlæggelse af retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen for at sikre, at implementerede løsninger har den ønskede effekt.  

Kom nemt i gang med en APV

Hos Vicuras har vi gjort vores proces for udarbejdelsen af en APV utrolig nem. Vores fremgangsmåde er sat sammen for at være så enkel og effektiv som mulig og følger nedenstående faser:

  • Indledende møde: Vi aftaler tid og fremgangsmåde for arbejdspladsvurderingen, tager højde for særlige ønsker og behov.
  • Proces: Vi påbegynder arbejdet med APV’en ude hos jer, undersøger de fysiske arbejdsrammer og indsamler medarbejderbesvarelser til trivselsmåling. Denne fase varer typisk 4-5 uger.
  • Godkendelse af proces: Efter undersøgelser og trivelsmålinger følger en dialog om processens forløb og eventuelle forbehold eller mangler.
  • Rapport og handlingsplan: En fyldestgørende rapport samt en praktisk handlingsplan fremsendes til jer, så I kan forbedre jeres arbejdsplads på både fysiske og psykiske parametre.

Kontakt os for en skræddersyet arbejdspladsvurdering

Hver organisation har sine særlige udfordringer og krav, og derfor skræddersyer vi vores arbejdspladsvurderinger til at imødekomme disse. Er I interesserede i at vide mere om, hvordan en grundig arbejdspladsvurdering kan forbedre miljøet og trivslen på jeres arbejdsplads? Så kontakt os eller læs mere på vores side “arbejdspladsvurdering“. Sammen finder vi den bedste måde at indrette en arbejdspladsvurdering for jer.

Kontakt Vicuras og få et uforpligtende tilbud på en arbejdspladsvurdering

Kontakt form

Følg Vicuras og få mere viden om, hvordan du kan skabe en sundere arbejdsplads

Ergoterapeuts anbefalinger til den ergonomiske arbejdsstation

Ergoterapeuts anbefalinger til den ergonomiske arbejdsstation