8 råd til et godt psykisk arbejdsmiljø i et åbent kontor

Incitament til mere forstyrrelse

En åbent kontor kan være uforudsigeligt, idet der er mange forstyrrelser. Samtidig er man meget tilgængelig. Derfor er der også mange, som beskriver den gode arbejdsdag som den, hvor man har nogenlunde styr på, hvad der foregår.

Et åbent kontor kan bidrage til at styrke fællesskabsfølelsen og videndelingen. Men omvendt kan man sige, at medarbejdere risikerer at blive mindre innovative i det åbne kontor, hvis de forstyrres i et omfang, der resulterer i, at de skal bruge mentale kræfter til at sikre en grad af planmæssighed og til at forhandle grænserne på plads mellem dem selv og de andre.

Balance mellem frihed og rammer

Den enkelte skal have en oplevelse af balance mellem frihed og rammer, men balancen er forskellig fra person til person. Denne balance er altid til forhandling på en arbejdsplads, men i et åbent kontor er den det ekstra meget. Derfor bruger vi mere energi på at skabe den forudsigelighed, som vi har så meget brug for. Vi har som regel masser af frihed og selvbestemmelse, endda så meget, at det bliver en af de vigtigste belastningskilder. Der kommer ofte til at mangle rammer, og det kan blive meget komplekst for den enkelte medarbejder. I nogle tilfælde bliver kompleksiteten en byrde.

åbent kontor

Kollegial kontrol

Udfordringen i et åbent kontor handler også om at kunne præsentere sig selv i sociale sammenhænge og at leve med den kollegiale kontrol. Man justerer ind efter hinanden, bander måske mindre, fordi de andre hører på det, men man kan ikke tilpasse sig helt. Der er dage, hvor man er ked af det, fordi man fx har kærestesorger eller har mistet en i familien. Så kniber man en tåre, og det kan man jo ikke holde hemmeligt. Den gensidige kollegiale regulering kan også betyde, at man ikke holder de nødvendige små pauser i løbet af dagen. Generelt set vil der ofte være brug for at få defineret nogle fælles spilleregler for arbejdet i et åbent kontor.

åbent kontor

Vicuras’ 8 råd til et godt psykisk arbejdsmiljø i et åbent kontor

  • Man forstår ledelsens hensigt med at arbejde i et åbent kontor og oplever, at spørgsmål om indflydelse, involvering og fysisk placering i det åbne kontor er blevet håndteret retfærdigt
  • Man kan se meningen med at arbejde i et åbent kontor, også i forhold til kerneydelsen i ens opgaver
  • Man kan håndtere og honorere de opgavemæssige krav, men også de særlige sociale udfordringer, som følger med
  • Man har mulighed for privatsfære. Det kan fx være, at man har et sted, der er ens eget og har mulighed for at gå et sted hen for at ringe privat eller koncentrere sig om en opgave
  • Man har indflydelse på indretning, arbejdsform og arbejdskultur i det åbne kontor
  • Man er placeret blandt de rigtige kollegaer, så informationen i rummet er relevant. Det giver samtidig bedre mulighed for social kontakt, støtte og faglig feedback samt oplevelsen af at være en del af en social enhed
  • Man bliver anerkendt for at leve op til hensigterne med at arbejde i det åbne kontor
  • Det er muligt at opnå en tilstrækkelig oplevelse af forudsigelighed, eksempelvis gennem en regulering af, hvornår man kan forstyrres, og hvornår man kan arbejde uforstyrret

Flere gode råd

Arbejdsmiljørådgiver Christina Ferm

Underviser på kurset er Vicuras’ arbejdsmiljøkonsulent Christina Ferm, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Christina vejleder og rådgiver dagligt både medarbejdere, ledere og fagpersoner i sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen. Christina er uddannet Cand.San. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.

Så nem er etableringen af en massageordning

Med en massageordning fra Vicuras er I sikret en ordning, som understøtter et godt arbejdsmiljø med et minimum af administration for virksomheden. Vores massageordning har særlig fokus på at forebygge og afhjælpe gener som trætte og ømme muskler, typisk i nakke, ryg og skuldre. Samtidig sørger vores behandlere for, at medarbejderne får koblet af og ladet op. Det medfører både øget trivsel og produktivitet i virksomheden. Behandlingerne kan foregå på jeres arbejdsplads eller ved brug af vores landsdækkende partnerklinik netværk.