Derfor skal I investere i social kapital

Brobyggende social kapitel er vejen frem

Det giver mening at investere i udviklingen af, og vedligeholdelsen af, den såkaldte brobyggende sociale kapital i virksomheden. Flere steder har man ansat folk til at løse lige netop den opgave. De ansvarlige har til opgave at varetage al kontaktskabende aktivitet mellem teams og arbejde, for at kommunikationen flyder let og ubesværet.

En ny rapport om brobyggende social kapital præsenterer en ny model for den gensidige udveksling i relationen mellem teams i organisationer. Den udgør den overordnede forståelse af brobyggende social kapital og beskriver dels forskellige interaktionshandlinger, der forekommer mellem teams, og deres betydning for relationerne og dels en række forskellige typer af ressourcer.

arbejdsmiljø

Betydningsfulde ressourcer for den brobyggende sociale kapital

De ressourcer, som har betydning for den brobyggende sociale kapital omfatter:

  1. Fælles normer. Forstået som fælles normer for de handlinger, der er nødvendige for at opnå nogle gode, fælles resultater.
  2. Kvaliteter i relationen. Her menes tillid, psykologisk sikkerhed og retfærdighed, der muliggør at parterne i relationen er motiveret til, og får mod på, at involvere sig i de fælles handlinger.
  3. Fælles kognition. Her menes det fælles tankesæt, der sikrer, at alle forstår opgaven på samme måde og har samme opfattelse af, hvordan samarbejdet skal fungere. Derudover også at parterne ved, hvor den nødvendige viden skal findes og kan bringes i anvendelse, når det er nødvendigt.
  4. Fælles motivation. Forstået som motivation for at alle teams udvikler nogle fælles mål og et fælles engagement og har tiltro til, at de samlet set har kompetencerne til at imødekomme udfordringer og tilpasse sig forhastede forandringer.

Ved at have fokus på den brobyggende funktion opnår organisationen en klarhed omkring, hvordan de forskellige teams arbejder bedst sammen. Derudover opnår organisationen også en klarhed omkring, hvorvidt de forskellige teams har den samme forståelse af, hvad der skal til for at løse arbejdsopgaven uden alvorlige fejl. De forskellige teams bliver bedre rustet til at kunne klare udefrakommende udfordringer, så de spontant og koordineret kan ændre retning.

Mere fra samme tema?

Kilde: Borg V. Brobyggende social kapital mellem arbejdsteams i organisationer. Papport nr. 3. NFA, september 2018.

Arbejdsmiljørådgiver Christina Ferm

Underviser på kurset er Vicuras’ arbejdsmiljøkonsulent Christina Ferm, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Christina vejleder og rådgiver dagligt både medarbejdere, ledere og fagpersoner i sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen. Christina er uddannet Cand.San. i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.

Så nem er etableringen af en massageordning

Med en massageordning fra Vicuras er I sikret en ordning, som understøtter et godt arbejdsmiljø med et minimum af administration for virksomheden. Vores massageordning har særlig fokus på at forebygge og afhjælpe gener som trætte og ømme muskler, typisk i nakke, ryg og skuldre. Samtidig sørger vores behandlere for, at medarbejderne får koblet af og ladet op. Det medfører både øget trivsel og produktivitet i virksomheden. Behandlingerne kan foregå på jeres arbejdsplads eller ved brug af vores landsdækkende partnerklinik netværk.